جمعه, 24 آذر 1396

عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


TITLESTART_DATEEXPIRE_DATETENDERFILE Delete
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
استعلام بهاء خرید کف فرش بتنی پرسی در ابعاد 40*40 cm به رنگهای طوسی و قرمز جهت پیاده روسازی معابر 14/09/1396 20/09/1396
استعلام بهاء لکه گیری و پخش کلی آسفالت و ترمیم ترانشه 11/09/1396 20/09/1396
استعلام بهاء نوبت دوم خرید تجهیزات ایمنی آتش نشانی 02/09/1396 08/09/1396
مزایده نوبت دوم خرید تجهیزات ترافیکی 03/08/1396 10/08/1396
استعلام بهاء (نوبت دوم)بکارگیری پیمانکار بصورت دستمزدی جهت جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر سطح شهر 29/07/1396 04/08/1396
استعلام بهاء خرید یک دستگاه چیلر LEW2040تراکمی (گلتی اصل ایتالیا) 60تن با کندانسورآبی جهت ساختمان اداری 27/07/1396 04/08/1396
استعلام بهاء کرایه یکدستگاه پراید سواری به همراه راننده جهت انجام ماموریتهای درون شهری 23/07/1396 30/07/1396
استعلام بهاء خرید تجهیزات ترافیکی جهت واحد ترافیک شهرداری خمین 21/07/1396 27/07/1396
استعلام بهاء بکارگیری پیمانکار بصورت دستمزدی جهت جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر سطح شهر 19/07/1396 26/07/1396
استعلام بهاء بکارگیری پیمانکار بصورت دستمزدی جهت پیاده رو سازی و ترمیم کف فرش پیادرو معابر سطح شهر 19/07/1396 26/07/1396

پورتال شهرداری خمین

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7