جمعه, 3 فروردين 1397

عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


TITLESTART_DATEEXPIRE_DATETENDERFILE Delete
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
استعلام بها اجاره خودرو و راننده 21/12/1396 24/12/1396
استعلام بها خرید نرم افزار 20/12/1396 27/12/1396
واگذاری امورات خدمات شهری قسمت شمالی رودخانه مرکزی شهر 18/12/1396 27/12/1396
واگذاری امورات خدمات شهری قسمت جنوبی رودخانه مرکزی شهر 18/12/1396 27/12/1396
مناقصه تامین نیروی انسانی سال 97 07/12/1396 27/12/1396
استعلام بها بکارگیری پیمانکار فضای سبز 02/12/1396 05/12/1396
استعلام بها پیمانکار نگهداری فضای سبز 02/12/1396 07/12/1396
مزایده اجاره املاک تجاری شهرداری 30/11/1396 13/12/1396
دعوت به مشارکت ساخت 21/11/1396 30/11/1396
رنگ آمیزی جداول خیابان ها 03/11/1396 05/11/1396

پورتال شهرداری خمین

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7